Medlemskap

Hvem kan bli medlem i CSR Norge:

CSR Norge er et bedriftsnettverk, der også interesseorganisasjoner, myndigheter og akademia kan dele erfaring og kompetanse knyttet til bedrifters samfunnsansvar.

Medlemskontingent:

BedriftstypeKriterieMedlemsavgift
KonsernOmsetning over 1mrdKr. 40’000
Mellomstore bedrifterOmsetning mellom 100MNOK og 1mrdKr. 20’000
Små bedrifter, interesseorganisasjoner, offentlige organisasjoner og akademiaBedrifter med under 100MNOK omsetning eller andre org.typerKr. 5’000