Hvordan jobber vi?

Rammebetingelser og kompetanse

  • En pådriver for utvikling og implementering av bedrifters samfunnsansvar
  • Tar initiativ til videre utvikling av verktøy og metoder
  • Utvikler og tilbyr kurs og konferanser
  • Bidrar til utvikling av gode rammebetingelser

Samarbeid og synliggjøring

  • Fasiliterer samarbeidsprosjekt som kan støtte bedriftene i deres arbeid med samfunnsansvar
  • Bidra til offentlig oppmerksomhet knyttet til relevante temaer
  • Synliggjøre medlemmers virksomhet knyttet til samfunnsansvar, og bidra til å utvikle gode rollemodeller for næringslivet