Hva er CSR Norge

1. Et bedriftsnettverk

CSR Norge er et bedriftsnettverk, der også interesseorganisasjoner, myndigheter og akademia kan dele erfaring og kompetanse knyttet til bedrifters samfunnsansvar.

2. Et ressurssenter

CSR Norge er også et ressurssenter der verktøy og metoder, samt aktuelle referanser og «best practice» er tilgjengelig.