Historie

CSR Norge springer ut fra Birkebeinerlaugets Bedriftsutvikling (BBU) etablert av en gruppe norske bedrifter i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994.

BBUs bedriftsnettverk for miljø og samfunnsansvar ble etablert som et eget prosjekt 1996, og flere aktører som var med i oppstartsfasen er fortsatt aktive i dagens CSR Norge.

BBUs bedriftsnettverk skiftet navn til CSR Norge i 2010.

Siden februar 2012 er CSR Norge drevet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Et styre et nedsatt for å meisle ut hovedretningen for CSR Norge fremover.

Nettverket skal ha en åpen grenseflate mot omverdenen.

Relevante kurs, konferanser, stillingsutlysninger og annet, uavhengig av avsender, vil formidles via hjemmesider og sosiale medier hvis det antas å være av interesse for medlemmene.

Aktiviteter i regi av CSR Norge vil trekke på ressurser både i nettverket og utenfor, for å bidra til best mulig resultat.