CSR Europa jobber med manifest og «Summit»

CSR Europa jobber med manifest og «Summit»

Styremedlemmer i CSR Europe lanserte ideen om et manifest som gradvis er konkretisert i aktiviteter som vil munne ut i et dokument forankret hos egne medlemmer. «Manifest» er en offentlig erklæring som beskriver retningslinjer, mål og meninger. 26. mars 2015 blir det holdt et møte i Brussel blant nettverkets nasjonale partnere (CSR Norge er en nasjonal partner) for å drøfte innholdet i dette manifestet. CSR Europes manifest vil lanseres i juni 2015 under en konferanse i Milano.

Manifestet vil være et opprop for økt samarbeid i arbeidet med lokale, nasjonale, europeiske og globale bærekraftutfordringer. Det forventes at alle samfunnsansvarsnettverk i Europa, som representerer ca. 10,000 selskaper, vil gi sin støtte til Manifestet.

Manifestet skal fokusere på tre områder
a) Styresett/Ansvarlighet;
b) Sustainable Living in Cities
c) «Skills for jobs».

CSR Europe ønsker med dette at man forenes om felles strategiske retningslinjer på høyt nivå blant samfunnsansvarsnettverk i Europa for perioden 2015-2020.

Manifestet skal også inkludere en appell til myndigheter og andre interessenter til å arbeide sammen med bedriftene for et «nytt kompakt samfunn» med konkrete mål.

I november 2015 vil CSR Europe organisere «Enterprise 2020 Summit» med deltakelse av politiske ledere og representanter med nøkkelposisjoner i EU. CSR Europes «Summit» ønsker med det å starte iverksetting av nettverkets handlingsplan for 2015-2020, som omfatter ca. 10.000 bedrifter og organisasjoner over hele Europa. Gjennom dette arrangementet ønsker CSR Europe å påvirke ledelsen i EU vedrørende temaene nettverket er opptatt av. CSR Norges medlemmer oppfordres til å delta i Enterprise 2020 kommende november.