Kategori: NYHETER

CSR Europe: Manifesto

CSR Europe: Manifesto

CSR Europe har de siste månedene jobbet med utforming av et Manifesto. Styret i CSR Europe startet prosessen som involverer sekretariatet, medlemmer og nasjonale partnere.

IRMI Group morgenkonferanse

IRMI Group morgenkonferanse

Kriminalitet i og mot næringslivet

tirsdag 26. januar 2016

09.00 – 11.20

Nordea huset, Essendrops gate 7, Majorstuen

I samarbiede med Nordea inviterer IRMI Group den 26. januar 2016 til årets første morgenkonferanse. IRMI Group er en internasjonal og nøytral organisasjon som tilbyr rådgivende GRC-tjenester til bedriftsledere og investorer. I dagens urolige marked stilles det større krav til kontroll av bedrifters handelsrisiko og kjenne deres motparter. IRMI morgenkonferansen vil fokusere på dagens risikobilde og informere om hva din bedrift kan gjøre for å få kontroll på sin motpartsrisiko.

Merk mailen IRMI Morgenkonferanse. Meld deg på i dag da det er begrenset antall plasser.

Enterprise 2020 Summit: 16-17 November 2015

Enterprise 2020 Summit: 16-17 November 2015

As you may know, the Enterprise 2020 Summit is fast approaching. Many of your colleagues from the Network are actively contributing to shaping of the content and creating the dynamic; including Albanian CSR Network, respACT, the Shift, FACE, IMS France, ORSE, Reseau Alliances, econsense, UPJ, CSR Hellas, BITC Ireland, Impronta Etica, Sodalitas, IMS Luxembourg, CSR Netherlands, RBF Poland, RBF Serbia, Pontis/Slovak BLF, Network for SR, Club de Excelencia, Foretica, CSR Sweden, Philias Foundation, CSR Turkey, BITC UK and CSR Ukraine.Now that we confirmed the Vice President of the European Commission and several Commissioners to attend, we hope to demonstrate the power of the CSR networks throughout Europe together with you. The Summit is the place to exchange, learn and work together for more impact. That is why it is crucial to also have company representatives from Norway who can exemplify the great work they do.CSR Norge members are welcome. When registering 5 or more people at the same time, a 25 per cent discount will apply to all participants registering as part of that group.

Register here

http://enterprise2020summit.org/

CSR AND DIVERSITY

CSR AND DIVERSITY

Invitation to lunch meeting – Challenges and opportunities related to Diversity

Marijn Pijnenburg is visiting Oslo Friday November 6th, and CSR Norge and IBM is glad to invite to a lunch meeting where he will share experience and thoughts on the challenges and opportunities often encountered in relation to the many aspects of diversity.

Marijn is working as a Business Development Executive for IBM in Europe, Middle-East and Africa related to Diversity and LGBT. In his role as IBM EMEA representative of IBM’s Global Diversity Business Development organization, he advises customers on how to leverage workforce diversity and human capital to improve workforce effectiveness, foster collaboration and stimulate innovation. Marijn Pijnenburg will also take us through a presentation of IBM practices.

Time: Friday November 6th, 11.00 – 12.00, optional lunch until 12.30

Venue: IBM, Rosenholmveien 25, Kolbotn

Deadline for registration: November 5th 2015, 12:00 hrs. Send us an e-mail to: gunnar.lindeberg@norgesvel.no

For more information contact Lars Hovind, mobile 9225 9690

.

.

IBM Social Responsibility

IBM believes that creating an inclusive company culture based on core values not only helps our business,  but also defines the role that we can and should play in society and enables to better serve our customers.

We have a longstanding commitment to diversity and consider it a competitive advantage and innovation driver.  IBM has an equality statement that prevents discrimination on the basis of race, color, genetics, religion,  gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, disability, age or veteran status.

It is our pleasure to invite you for a round table to discuss how to leverage human capital, diversity, inclusion,  LGBT, and corporate responsibility as critical business drivers. 

Marijn Pijnenburg

CSR Europa jobber med manifest og «Summit»

CSR Europa jobber med manifest og «Summit»

Styremedlemmer i CSR Europe lanserte ideen om et manifest som gradvis er konkretisert i aktiviteter som vil munne ut i et dokument forankret hos egne medlemmer. «Manifest» er en offentlig erklæring som beskriver retningslinjer, mål og meninger. 26. mars 2015 blir det holdt et møte i Brussel blant nettverkets nasjonale partnere (CSR Norge er en nasjonal partner) for å drøfte innholdet i dette manifestet. CSR Europes manifest vil lanseres i juni 2015 under en konferanse i Milano.

Manifestet vil være et opprop for økt samarbeid i arbeidet med lokale, nasjonale, europeiske og globale bærekraftutfordringer. Det forventes at alle samfunnsansvarsnettverk i Europa, som representerer ca. 10,000 selskaper, vil gi sin støtte til Manifestet.

Manifestet skal fokusere på tre områder
a) Styresett/Ansvarlighet;
b) Sustainable Living in Cities
c) «Skills for jobs».

CSR Europe ønsker med dette at man forenes om felles strategiske retningslinjer på høyt nivå blant samfunnsansvarsnettverk i Europa for perioden 2015-2020.

Manifestet skal også inkludere en appell til myndigheter og andre interessenter til å arbeide sammen med bedriftene for et «nytt kompakt samfunn» med konkrete mål.

I november 2015 vil CSR Europe organisere «Enterprise 2020 Summit» med deltakelse av politiske ledere og representanter med nøkkelposisjoner i EU. CSR Europes «Summit» ønsker med det å starte iverksetting av nettverkets handlingsplan for 2015-2020, som omfatter ca. 10.000 bedrifter og organisasjoner over hele Europa. Gjennom dette arrangementet ønsker CSR Europe å påvirke ledelsen i EU vedrørende temaene nettverket er opptatt av. CSR Norges medlemmer oppfordres til å delta i Enterprise 2020 kommende november.