Samfunnsansvar – samarbeid mellom myndigheter og næringsliv

Samfunnsansvar – samarbeid mellom myndigheter og næringsliv

Frokostmøte

Mandag 15. juni 2015. kl.0830-1000

Sted: KS Agenda Møtesenter Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

(frokost fra 08:00)

Møteleder og innledere:

  • Dag Sanne – styremedlem CSR Norge (møteleder)
  • Paul Chaffey – Statssekretær, KMD
  • Stian Berger Røsland –Byrådsleder i Oslo
  • Nina Solli – Regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Meld deg på innen 11. juni 2015 (begrenset antall
plasser): https://samfunnsansvarsamarbeid.eventbrite.co.uk

For mer informasjon send en e-post til: info@domain.se

Vi håper å se deg der!

To GRI or not to GRI?

To GRI or not to GRI?

To GRI or not to GRI?

Invitasjon til frokostmøte

Tirsdag 9. juni 2015

kl. 08:30-10:30 (frokost fra 08:00)

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo

 Møteleder og innledere:

  • Kirsten Margrethe Hovi, Head of Viability Reporting – Norsk Hydro (moderator)
  • Ove Narvesen, Direktør samfunnskontakt – Avinor
  • Maria Gjølberg, Seniorkonsulent – DNV GL
  • Frode Elgesem, Norges OECD-kontaktpunkt

CSR Norge tilbyr norske bedrifter mulighet til å utveksle erfaringer om samfunnsansvar fra Norge og utlandet. På dette frokostmøtet setter vi rammeverk for rapportering i fokus.

Meld deg på innen 4. juni 2015 (begrenset antall plasser): http://togriornottogri.eventbrite.co.uk

For mer informasjon send en e-post til: info@domain.se

Vi håper å se deg der!

Frokostmøtet 12. mai i Oslo

Frokostmøtet 12. mai i Oslo

IBM and CSR Europe’s new direction: What can we learn?

tirsdag 12. mai 2015

kl.08:30-10:00

(frokost fra 08:00)

Innledere og møteleder:

Øyvind Sørheim – Administrerende direktør, Norges Vel

Lars Hovind – Salgsdriektør, IBM Norway

Dag Sanne – Daglig leder, Birkebeinerlaugets Bedriftsutvikling

og Elisa Salemink – Konsulent

CSR Norge tilbyr norske bedrifter mulighet til å utveksle erfaringer fra Norge og utlandet. Denne gangen setter vi IBM og CSR Europe i fokus.

Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo

Vi håper å se deg der!

CSR Europa jobber med manifest og «Summit»

CSR Europa jobber med manifest og «Summit»

Styremedlemmer i CSR Europe lanserte ideen om et manifest som gradvis er konkretisert i aktiviteter som vil munne ut i et dokument forankret hos egne medlemmer. «Manifest» er en offentlig erklæring som beskriver retningslinjer, mål og meninger. 26. mars 2015 blir det holdt et møte i Brussel blant nettverkets nasjonale partnere (CSR Norge er en nasjonal partner) for å drøfte innholdet i dette manifestet. CSR Europes manifest vil lanseres i juni 2015 under en konferanse i Milano.

Manifestet vil være et opprop for økt samarbeid i arbeidet med lokale, nasjonale, europeiske og globale bærekraftutfordringer. Det forventes at alle samfunnsansvarsnettverk i Europa, som representerer ca. 10,000 selskaper, vil gi sin støtte til Manifestet.

Manifestet skal fokusere på tre områder
a) Styresett/Ansvarlighet;
b) Sustainable Living in Cities
c) «Skills for jobs».

CSR Europe ønsker med dette at man forenes om felles strategiske retningslinjer på høyt nivå blant samfunnsansvarsnettverk i Europa for perioden 2015-2020.

Manifestet skal også inkludere en appell til myndigheter og andre interessenter til å arbeide sammen med bedriftene for et «nytt kompakt samfunn» med konkrete mål.

I november 2015 vil CSR Europe organisere «Enterprise 2020 Summit» med deltakelse av politiske ledere og representanter med nøkkelposisjoner i EU. CSR Europes «Summit» ønsker med det å starte iverksetting av nettverkets handlingsplan for 2015-2020, som omfatter ca. 10.000 bedrifter og organisasjoner over hele Europa. Gjennom dette arrangementet ønsker CSR Europe å påvirke ledelsen i EU vedrørende temaene nettverket er opptatt av. CSR Norges medlemmer oppfordres til å delta i Enterprise 2020 kommende november.